MainPageAbout UsBetroth DetailsWedding DetailsShoppingWebbroad
 
       
    ก่อนสวมชุดเจ้าสาว      
    ของที่ใช้ไหว้พระในบ้านเจ้าสาว      
      เคล็ดเจ้าสาวก่อนออกจากบ้าน      
      การถือตะเกียง      
      ขณะเดินเข้าบ้านเจ้าบ่าว      
      ของที่ใช้ไหว้พระในบ้านเจ้าบ่าว      
      การยกน้ำชา      
      สินสอดทองหมั้น      
      การกลับมาเยี่ยมบ้าน