MainPageAbout UsBetroth DetailsWedding DetailsShoppingWebbroad
 
       
  การถือตะเกียงมักจะให้ เด็กผู้ชาย เป็นคนถือตะเกียง เนื่องจากคนจีนมีความเชื่อว่าเวลามีลูกคนแรกจะได้    
  ลูก เป็นผู้ชายเอาไว้สืบสกุล ดังนั้นตะเกียงจะต้องไม่มีการตกแต่งด้วยโบว์หรือริ้นบิ้นเป็นอันขาด บน ตะเกียง    
    จะถูกตกแต่ง ด้วยตัวหนังสือซังฮี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และที่สำคัญตะเกียงมักใช้สีแดง ตะเกียงจะ เปิดที่    
    หน้าบ้านเจ้าบ่าว(ก่อนเข้าบ้าน) แต่ต้องจุดไว้ 3 วัน และจะปิดก็ต่อเมื่อกลับบ้านเจ้าสาวแล้ว