MainPageAbout UsBetroth DetailsWedding DetailsShoppingWebbroad
 
       
  ตอนเช้าในวันที่ 3 (ให้เริ่มนับวันที่เจ้าบ่าวมารับตัวเป็นวันที่ 1-2-3)โดยปกติจะกลับบ้านเจ้าสาวได้    
    ก็ต่อเมื่อผ่านไป 3 วัน 7 วัน 12 วัน แล้วแต่กรณี ทางบ้านเจ้าสาวจะส่งน้องชายหรือพี่ชายของเจ้าสาวมารับ    
      พร้อมทั้งน้ำมันจอห์นสันเบบี้ออยส์ 2 ขวด (หมายถึง ทางสะดวกราบรี่น) เมื่อน้องหรือพี่ชายของเจ้าสาวมาถึง    
    ทางบ้านเจ้าบ่าวจะจัดเลี้ยงต้อนรับ เมื่อทานเสร็จก็จะพากันกับไปบ้านเจ้าสาว (พี่น้อง+เจ้าบ่าว+เจ้าสาว)    
    สิ่งที่เจ้าบ่าวต้องเตรียมไปบ้านเจ้าสาว คือขนม 2 ห่อ และตะกร้า(ที่ใส่ชุดกรรไกรมาในวันแต่ง ให้เอา ของออก    
    ให้หมดแล้ว นำตะกร้าเปล่ากลับมาบ้านเจ้าสาว ) มื่อมาถึงบ้านเจ้าสาว คุณพ่อ คุณแม่เจ้าสาวเตรียมอาหาร    
    ไว้เลี้ยงลูกเขย ลูกสาว ส่วนขนมที่นำมา 2 ห่อ ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บขึ้นมา 1 ห่อไว้ไหว้เจ้าที่(ตี้จู้เอี๊ยะ)    
    ส่วนอีก 1 ห่อให้คืนเจ้าบ่าวไป คุณแม่เตียมส้ม 12 ใบ ปักก้านทับทิม 1 ก้อน ขนมที่คืนให้เจ้าสาว 1 ห่อไปไหว้    
    เจ้าที่บ้านเจ้าบ่าว ส้ม 12 ใบให้เจ้าบ่าว-เจ้าสาว นำไปแบ่งกันทาน ส่วนขนมแบ่งกันทานในครอบครัวเจ้าบ่าว    
    ส่วนก้านทับทิม ให้ปักไว้ที่กระถางธูปของเจ้าที่