MainPageAbout UsBetroth DetailsWedding DetailsShoppingWebbroad
 
     
  •  เมื่อถึงฤกษ์สวมแหวน ให้ทั้งสองสวมแหวนให้กันและกัน    
       
    •  ให้ฝ่ายชายยกพานสินสอดให้ฝ่ายหญิง ทางฝ่ายหญิงเก็บเงินสินสอดและผ้าห่อ    
    สินสอดขึ้นมา เหลือผ้ารองพานไว้ แล้วนำเอี๊ยมที่วางไว้บนถาดพร้อมสร้อยเงิน-ทอง    
    วางขึ้นบนพานแทนเงินสินสอดที่เก็บขึ้นมา    
         
    •  นำต้นชุงเฉ้า+น้ำตาลที่ห่อด้วยกระดาษแก้วสีแดง วางบนพานทอง หลังจากที่เก็บ    
    สินสอดทองขึ้น    
         
    •  ฝ่ายชายเอาส้มให้ฝ่ายหญิง 2 ถาด ถาดละ 24 ลูก    
         
    •  ฝ่ายหญิงเตรียมส้ม 24 ลูก 2 ถาด ถาดละ 24 ลูก เช่นกัน    
             
   
  •  ฝ่ายหญิงเก็บส้มของฝ่ายชายมาถาดละ 12 ลูก ที่เหลือคืนฝ่ายชาย และใส่เพิ่มลงอีก    
      ถาดละ 24 ลูก ฉะนั้นฝ่ายชายจะได้ส้มกลับไปทั้งหมด 72 ลูก ส่วนฝ่ายหญิงจะได้กลับ    
      ไปเพียง 24 ลูกเท่านั้น    
           
      •  ฝ่ายชายนำขนมมาให้ฝ่ายหญิง 4 กล่อง ฝ่ายหญิงเก็บขึ้นมา 2 กล่อง คืนฝ่ายชาย    
      ไป 2 กล่อง และ ให้ฝ่ายชายเพิ่มอีก 2 กล่อง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะนำขนมกลับไปคนละ    
      4 กล่อง    
           
      •  เทียนแดง จะวางไว้บนถาดใส่ขนมให้ฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงจะเก็บขึ้นมาเพียงคู่เดียว    
      อีกหนึ่งคู่จะคืนให้ฝ่ายชายในถาดขนม    
           
      •  เสร็จแล้วก็มารับประทานสาคู เป็นอันเสร็จพิธีหมั้นและการให้สินสอด    
           
      หมายเหตุ    
             
        •  ในบางกรณีงานหมั้นและงานแต่งจัดคนละวันกัน ดังนั้นในวันหมั้นฝ่ายหญิงต้อง    
        เตรียมหมอนหนุน 2 ใบ พร้อมปลอกที่ปักลายมังกร+หงส์ หรือ เป็ดแมนดารินผ้าปูลาย    
        เดียวกัน ให้ฝ่ายชายในวันหมั้น เพื่อให้ฝ่ายชายจะได้ไปปูเตียง จัดเตรียมในวันที่    
        กำหนดปูเตียง    
             
        •  ในกรณีที่มีงานหมั้นและงานแต่งวันเดียวกัน ให้ฝ่ายหญิงเตรียมหมอน ผ้าปู ให้ฝ่าย    
        ชายไปเลยวันไหนก็ได้ แต่ต้องก่อนวันฤกษ์ปูเตียงเท่านั้น เพื่อให้ฝ่ายชายนำไปปูเตียง