MainPageAbout UsBetroth DetailsWedding DetailsShoppingWebbroad
 
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
    ร้านศรีสมบูรณ์พาณิชย์ หรือ โง้วหยี้อยู่เฮง มีชื่อเสียงมานานกว่า 50 ปีมาแล้ว เราได้เริ่มธุรกิจด้วยการ      
    ขายผ้าก่อน เพราะในตอนนั้นยังไม่มีสำเพ็งที่เป็นศูนย์รวมขายค้า ต่อมาธุรกิจขายผ้าก็ไปด้วยดีแต่คนมักจะ      
        มาที่ร้านเพื่อให้ทำการตัดเสื้อและชุดต่างๆรวมถึงเสื้อนักเรียนที่มีการปักชื่อด้วย ทางร้านจึงขยายกิจการและ      
   
  หลังจากนั้นได้มีบริษัทเครื่องสำอางนำสินค้ามาฝากขายที่ร้านจนทำให้จากร้านค้ามาเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆ      
      ที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภคและประจวบกับในสมัยนั้นยังไม่มีห้างสรรพสินค้าอย่างปัจจุบันนี้ด้วย พอเริ่มมี      
      ลูกค้าไว้วางใจที่ร้านมากขึ้นและได้มีการวานให้จัดชุดอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับพิธีการแต่งงานเพราะติดใจใน      
      ฝีมือการตัดเย็บที่มีความละเอียดอ่อนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจนทำให้ลูกค้ามาจ้างวานเป็นจำนวน      
      มากทั้งนี้ทำให้การปักหมอนที่เป็นสัญลักษณ์งานแต่งงานมากขึ้นและได้วางใจให้เราได้ช่วยจัดอุปกรณ์      
      งานแต่งงานต่างๆ จนมาถึงปัจจุบัน ...      
           
      สถานที่ตั้ง : 169-173 ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพฯ 10100      
      มือถือฮุ้ง : 094-409-1595      
             
      เบอร์โทรติดต่อ : 02-2227341, 02-2223305, 02-2242548, 02-6233471      
      อีเมล์ : lionkinghoong@gmail.com