MainPageAbout UsBetroth DetailsWedding DetailsShoppingWebbroad
 
       
  เมื่อไปถึงหน้าบ้านเจ้าบ่าว ให้คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องของเจ้าบ่าวหลบให้หมดไม่ให้เผชิญหน้ากับ    
  เจ้าสาว ก่อนเข้าบ้านเจ้าบ่าวให้คนถือตะเกียงเปิดตะเกียงก่อนเข้าบ้าน ตะเกียงจะเดินนำ ตามด้วย    
    เจ้าบ่าว-เจ้าสาว แล้วตามด้วยคนถือเซฟ เดินเข้าห้องหอ เสร็จค่อยเดินลงมาไหว้พระในบ้าน